การเดินทางไปเกาะหมาก โดยเครื่องบิน

เครื่องบินไปเกาะหมาก

เที่ยวไปไปลงที่สนามบินจังหวัดตราดก่อน ครับ เสร็จแล้ว

จากสนามบินมีรถสองแถวคอยบริการมาส่งยังท่าเรือ เกาะหมาก

อัตราค่าโดยสาร

รถประจำทางกทม.-ตราด ท่านล่ะ 250 บาท ต่อเที่ยว

รถสองแถวขาก ขนส่ง ไปยัง ท่ารถที่จะไปท่าเรือในตัวตราด ท่านล่ะ 20  บาท ต่อเที่ยว

รถสองแถวจากตัว เมืองตราด ไปยังท่าเรือ กรมหลวงชุมพรฯ (แหลมงอบ) ท่าเรือ เกาะหมาก ท่านล่ะ 50 บาท ต่อเที่ยว