เที่ยวบินที่เดินทางไปจังหวัดตราด

เที่ยวบินไปเกาะหมาก

เที่ยวบินที่เดินไปจังหวัดตราด

Flight Schedule To Trad Bangkok – Trad

NO.

Flight Date From To Dep. Arr. Stop Airclaft Duration
1 PG 301 D BKK TDX 0900 1000 0 AT7 1:00
2 PG 307 D BKK TDX 1635 1735 0 AT7 1:00
3 PG 302 D TDX BKK 1030 1130 0 AT7 1:00
4 PG 308 D TDX BKK 1805 1905 0 AT7 1:00

เมื่อลงเครื่องแล้วก็ต้องต่อรถไปลงเรือเพื่อที่จะไป เกาะหมากต่อ